Privacy- en cookieverklaring

Massagepraktijk Fijne Kneepjes (Voetiusstraat 3, 3512 JL Utrecht) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Gegevensverwerking Massagepraktijk Fijne Kneepjes

De juridische grondslag waarop het verwerken van uw gegevens is gebaseerd, is dat deze verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de afspraak die we aangaan.
Massagepraktijk Fijne Kneepjes vraagt nooit meer gegevens van u dan noodzakelijk is voor het aangaan van een afspraak.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, heb ik een bewerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Cookies

Massagepraktijk Fijne Kneepjes gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De cookies die www.fijnekneepjes.nl gebruikt, kunt u hier vinden: http://www.cookiechecker.nl/check-cookies.php?url=fijnekneepjes.nl

De cookies met een technische functionaliteit zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Via Google Analytics ontvang ik gegevens over de bezoeken en verkeersbronnen van www.fijnekneepjes.nl. Dit heeft als doel: het achterhalen van gebruikersaantallen van de websitepagina’s, hoe bezoekers op mijn website zijn gekomen en welke zoektermen er gebruikt worden in de zoekmachine. Hiervoor worden IP-adressen van de bezoekers verzameld. Ook user agents (browsers, operating system), gebruikte links binnen de website en gebruikte links naar mijn website worden opgeslagen in logfiles. Deze gegevens worden bewaard, uitsluitend voor beveiligingsredenen.

Ook Facebook kan cookies plaatsen op uw computer voor relevante campagneadvertenties. Facebook kan intern informatie delen binnen hun groep bedrijven of met externe partijen voor de doeleinden beschreven in hun beleid. Gegevens die zijn verzameld binnen de Europese Economische Ruimte (EER), kunnen bijvoorbeeld worden overgedragen naar landen buiten de EER voor de doeleinden die worden beschreven in hun beleid. Facebook gebruikt standaard contractclausules die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie, gebruiken andere middelen onder de wetgeving van de Europese Unie en verkrijgen uw toestemming om gegevensoverdracht van de EER naar de Verenigde Staten en andere landen te autoriseren.

Massagepraktijk Fijne Kneepjes in het bezit van het privacybeleid van en een bewerkersovereenkomst met Google Analytics en het privacybeleid van Facebook.
In Google Analytics is het laatste octet van uw IP-adres gemarkeerd. Gegevens van Google Analytics worden niet gedeeld met Google en Googles servicemedewerkers en accountspecialisten, en de gegevens worden niet gebruikt voor benchmarking. Massagepraktijk Fijne Kneepjes maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens die u deelt met Massagepraktijk Fijne Kneepjes

Neemt u contact met mij op, dan vraag ik uw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer en bewaar ik deze enkel om verder met u in contact te komen.

Wanneer u uw betaling via de bank voldoet, ontvang ik uw naam en IBAN. Uw IBAN is beveiligd op www.abnamro.nl en wordt nooit voor andere doeleinden gebruikt.

Uw naam, e-mailadres en of telefoonnummer staan enkel in mijn versleutelde mailbox en uw voornaam en telefoonnummer in mijn versleutelde telefoon. Uw gegevens zullen nooit met derden gedeeld worden.

Neemt u via Facebook contact met mij op, dan zal uw naam, account en bericht in mijn versleutelde Facebookaccount belanden.

 

Beveiliging van uw gegevens

Massagepraktijk Fijne Kneepjes neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@fijnekneepjes.nl.

Naast de versleuteling van mijn mailbox en telefoon heb ik de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
– Beveiligingssoftware;
– TLS (voorheen SSL): uw gegevens worden verstuurd via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Massagepraktijk Fijne Kneepjes neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

Bewaartermijn van uw gegevens

Ik bewaar uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, IBAN en berichten zolang Massagepraktijk Fijne Kneepjes bestaat, om eventuele informatie die u mij eerder hebt gegeven terug te kunnen vinden, zodat ik u zo goed mogelijk van dienst kan zijn.
Wilt u uw gegevens inzien of laten verwijderen, dan kan dat per direct.

 

Bezwaar

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht op correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens Massagepraktijk Fijne Kneepjes van u heeft verwerkt, dan kunt u mailen naar info@fijnekneepjes.nl en neem ik contact met u op. Mocht u uw gegevens willen wijzigen of verwijderen, dan kunt u mij dat laten weten en zorg ik daar zo spoedig mogelijk voor.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Massagepraktijk Fijne Kneepjes behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest actuele versie kunt u altijd raadplegen op www.fijnekneepjes.nl.

 

Contact Massagepraktijk Fijne Kneepjes

Heeft u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze privacyverklaring, neem gerust contact met mij op.

Massagepraktijk Fijne Kneepjes
www.fijnekneepjes.nl
KvK: 14107701
Telefoonnummer: 06 40 79 52 15
E-mail: info@fijnekneepjes.nl
Adres: Voetiusstraat 3, 3512 JL Utrecht